• Visie

Het OPOV is een platform waarin regionale organisaties (of regionale afdelingen van landelijke organisaties), die de belangen van consumenten in het openbaar vervoer in Zeeland vertegenwoordigen, samenkomen om informatie en adviesaanvragen van de concessieverlener of van de concessiehouder(s) met elkaar te bespreken en hierover gezamenlijke adviezen uit te brengen.