• Missie

Het OPOV adviseert

Het OPOV adviseert Gedeputeerde Staten, Connexxion en WesterscheldeFerry vanuit het reizigersperspectief gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die te maken hebben met (toekomstige) mobiliteit van inwoners van Zeeland (en toeristen) in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder binnen Zeeland en de grensgebieden (Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland)