• Vergadering 22 juni 2021

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 22 juni 2021, aanvang 13.30 uur via Teams

TijdAgenda puntOmschrijvingVoorstel
13.301Opening en mededelingen                                                                    
 a.Afmeldingen: L. Maas
Mededelingen:
 
13.402Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 18 mei 2021Vaststellen
13.453Stukken ter advisering 
 a.Aanpassingen ConnexxionAdviseren
 b.Concept vervoerplan Westerscheldeferry 2022Adviseren
14.304Verdieping en discussie 
 a.Concept regionale mobiliteitsstrategieDiscussie/adviseren
15.305Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a.  
15.356Rolagenda 
15.457Rondvraag en sluiting