• Vergadering 5 maart 2019

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 5 maart 2019 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
2 Verslagen 
  actiepuntenlijst 18 december 2018Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Concept concessiebeschikking en concept PvE Westerscheldeferry; presentatieTer advisering
 b.Hoofdlijnen invullen toeristennet 2019 (mondeling)Ter advisering
 c.  
4 verdieping en discussie 
 a.afspraken met gedeputeerde over woordvoerderschap en websiteTer kennisneming
 b.promotie haltetaxi; wil het OPOV hiertoe actie ondernemenTer discussie
5 stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a.Advies LOCOV dienstregeling NS 2020Ter kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen