• Vergadering 29 oktober 2019

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 29 oktober 2019. Aanvang 13.15 uur

Agenda Punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen:
Mededeling:
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 10 september 2019Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Concept Marketingplan inclusief evaluatie toeristennetAdviseren
 b.Voorstel wijziging lijn 31 en 641Adviseren
4 Verdieping en discussie 
  Uitleg over de haltetaxi (Karin Guiljam en Simon van Hoeve) Discussie
 5 Stukken ter kennismaking op verzoek leden 
 6 RolagendaTer kennisneming
7 Rondvraag en sluiting