• Vergadering 17 december 2019

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 17 december 2019. Aanvang 13.15 uur

Agenda Punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen:
Mededeling: 
Terugkoppeling werkgroep toerisme door voorzitter
Terugkoppeling MaaS congres Antwerpen door Ron de Kort
Terugkoppeling landelijk overleg voorzitters
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 29 oktober 2019Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Concept Sociaal VeiligheidsplanAdviseren
4 Verdieping en discussie 
 a.Uitleg over stand van zaken Bereikbaarheid Onderwijs n.a.v. eerder uitgebracht advies (Steven Meerburg)Kennis nemen
 b.Uitleg over stand van zaken Combineren WMO/OV n.a.v. eerder uitgebracht advies (Frans van Langevelde)Kennis nemen
 c. Uitleg over voorstel OPOV voor doordeweekse lijn 50 Gent-Terneuzen n.a.v. eerder uitgebracht advies en voorstellen Connexxion (Ferry Chervet)Kennis nemen
 d.Rapport Vervoersarmoede in Zeeland (Gerda Spaander)Discussie
5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
  a.Doorlopen lijst adviezen Discussie
 6 Rolagenda Ter kennisneming
 7 Rondvraag en sluiting openbare deel vergadering 
  Besloten deel: brainstorm leden over voorwaarden en eisen nieuwe concessie openbaar vervoerDiscussie
  Sluiting