• Vergadering 16 april 2019

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 16 april 2019. Aanvang 11.00 uur

Agenda Punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen: Bert Vogel
Mededeling:
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 5 maart 2019Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Toeristennet 2019 (mondeling)Adviseren
4 Rolagenda 
5 Rondvraag en sluiting 
  Lunch in restaurant 
  Themabijeenkomst toeristisch openbaar vervoer 
  Sluiting themabijeenkomst