• Vergadering 13 juni 2019

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 13 juni 2019. Aanvang 10.00 uur

Agenda Punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen:
Mededeling:
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 16 april 2019Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Toeristennet 2019Adviseren
 b.Voorstel dienstregeling lijn 52/53Adviseren
 c.Voorstel scholierenlijnen Zeeuws-VlaanderenAdviseren
4 Rolagenda 
5 Rondvraag en sluiting 
  Lunch in restaurant 
  Themabijeenkomst toeristisch openbaar vervoer 
  Sluiting themabijeenkomst