• Vergadering 10 september

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 10 september 2019. Aanvang 13.15 uur

Agenda Punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen: E. van den Dobbelsteen (VVV), F. de Paauw (PCG)
Mededeling:
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 13 juni 2019Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Tarieven- en producten Westerscheldeferry 2020Adviseren
 b.Tarieven- en producten Connexxion 2020Adviseren
4 Verdieping en discussie 
 a.Toelichting en mobiliteitsagenda (door Steven Meerbrug) Discussie
  b,Rapport busstation WST en Zierikzee Discussie
 5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
6 RolagendaTer kennisneming
7 Rondvraag en sluiting