• Vergadering 5 juni 2018

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 5 juni 2018. Aanvang 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen 
 b.Mededelingen 
2 Actiepuntenlijst 10 april 
3 Stukken ter adviseringAdviseren
 a.WSF
– Invoering B-tag
– Dienstregeling 2019
Marco en Gerda
 b.Adviesaanvraag buurtbusMatty en Gerda
 c.Staat van Zeeland 2018Frans/Fred, Fini (actiepunt 141)
 d.Definitieve versie enquête Scholierenvervoer (zie verslag vorige keer), in combinatie met documenten ter kennisneming van vorige keer over ‘Klachtenafhandeling vierde kwartaal 2017’ en ‘Klantenbarometer’Kees Nieuwenhuyzen
 
4 Stukken ter kennisneming
 
 
 a.Adviezen van vorige keer:
– Advies vervoerplan
– Advies toeristenvervoer
– Advies WSF
– Advies verkeerscirculatie DOW
– Advies toilet lijn 19
 
 b.Klachtenafhandeling 1e kwartaal 2018 
 c.Bijeenkomst ROCOV’s 11 aprilGerda
 
 d.Overleg NS – Prorail – ROCOV’s-zuid 23 meiGerda
 
5 Discussie 
 a.PR-beleidMarco
  WebsiteRon
6 Rolagenda 
7 Rondvraag 
8 Sluiting