• Vergadering 30 oktober 2018

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 30 oktober 2018. Aanvang 13.15 uur

Agenda Punt
 
 Omschrijving
 
Voorstel
 
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen:
Mededelingen:
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 18 september 2018Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Concept communicatie- en marketingplan; presentatie door S. Homminga (advies De Kort/De Paauw)Adviseren
 b.Opheffen/vernieuwen distributiepunten (advies Spaander/Lootens)Adviseren
 c.Aangepast tariefvoorstel Westerscheldeferry (advies Spaander/De Mul)Adviseren
4 Verdieping en discussie
 
 
 a.Presentatie bereikbaarheid onderwijs door M.Kral 
 b.Presentatie Pilot doelgroepenvervoer en OV door C. Stronks 
 c.Online intro website OPOV door R. de Kort 
 d.PR (voorzitter) 
5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Sluiting