• Vergadering 18 september 2018

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 18 september 2018. Aanvang 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen: De Mul
Mededeling:
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 5 juni 2018Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Hoofdlijnennotitie vervoerplan (De Paauw/Woudenberg)Adviseren
 b.Product- en tarievenplan Connexxion (Spaander/De Mul)Adviseren
 c.Product- en tarievenplan Westerscheldeferry (Spaander/De Mul)Adviseren
 d.Voorstel OPOV uitje (De Mul)Instemmen
 e.Hoofdlijnennotitie aanbesteding Westerscheldeferry (De Paauw/Woudenberg)Adviseren
4 Verdieping en discussie 
 a.Pilot doelgroepenvervoer en OV (De Paauw/De Mul) 
 b.Online intro website OPOV (De Kort) 
 c.PR (voorzitter) 
5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden
 
 
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Sluiting