• Vergadering 18 december 2018

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 18 december 2018. Aanvang 13.15 uur

Agenda Punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen:
Mededeling:
 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 30 oktober 2018Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Concept Sociaal Veiligheidsplan 2019 (advies De Mul/Spaander)Adviseren
 b.Vervoerplan en dienstregeling 2019 (advies Spaander/Lootens e.a.)Adviseren
4 Verdieping en discussie 
 a.PR: regels woordvoerderschap en regels website door de voorzitter 
 b.Online intro website OPOV door R. de Kort 
 c.Terugkoppelen stand van zaken vervoer onderwijs Zeeuws-Vlaanderen door B. Vogel 
5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Sluiting