• Vergadering 13 februari 2018

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 10 april 2018. Aanvang 13.15 uur

Agenda Punt
 
 Omschrijving
 
Voorstel
 
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen:
Mededeling:
 
2 Verslag en actiepunten 
 a.Verslag en actiepuntenlijst 13 februari 2018Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Hoofdlijnen en uitgangspunten vervoerplan (Gerda)Adviseren
 b.Concept dienstregeling Transferium (Gerda) 
 c.Toeristenvervoer 2018 
4 Ter kennisneming 
 a.Klantenbarometer 2017 
 b.Resultaten scholierenenquête 2017-2018 
 c.Klachtenafdeling 4e kwartaal 2017 
 d.DOW 
 e.Toilet op lijn 19 
5 Discussie 
 a.PR-functie OPOV (Renaldo en Marco) 
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Sluiting