• Vergadering 7 november 2017

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 7 november 2017 om 13.15 uur

Agenda Punt
 
 Omschrijving
 
Voorstel
 
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 26 september 2017Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Dienstregeling Westerscheldeferry 2018Ter advisering (Spaander)
 b.Tarieven Westerscheldeferry 2018Ter advisering (Spaander)
4 Verdieping en discussie 
 a.Presentatie communicatie
Cashless betalen
Homminga
Spaander
 b.Communicatie bij Hot IssuesDe Mul
5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden
 
 
 a.Evaluatie toeristennet 2017Ter kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Sluiting