• Vergadering 7 februari 2017

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 7 februari 2017 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
 b.Imago OV (Matty en Reinder) zie bijgevoegde mailBespreken
 c.Discussie over welke voorschriften onze regio belemmer in het effectief en efficiënt inzetten van het OV? (Bert)Bespreken
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 13 december 2016Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan GS over Nota evaluatie busconcessieTer informatie
 b.Advies aan Connexxion over Marketing- en communicatieplanTer informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Concept haalbaarheidsonderzoek bikesharing; toelichting door Reinder de JongTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Enquête SSZ 2016-2017Ter kennisneming
 b.Cijfers buurtbussenTer kennisneming
 c.Cijfers haltetaxiTer kennisneming
 d.

Uitleg toekomstvisie 2040

 

https://epublicatie.minienm.nl/toekomstbeeld-ov#/slide_overstappen-naar-2040

Ter kennisneming
 e.Sociaal Veiligheidsplan 2017Ter kennisneming
 f.Verslag symposium Waarheen Waarvoor, nieuwe wegen voor de reizigerTer kennisneming
 g.Stand van zaken nieuwe dienstregeling NS en overstaptijd in RoosendaalTer discussie
 h.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
 i.Handelswijze provincie wijzigingen bestaande dienstregeling; advisering OPOV; toelichting door Frans van LangeveldeTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen