• Vergadering 5 december 2017

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 5 december 2017 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
  Mededeling: 
2 Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 7 november 2017Vaststellen
3 Stukken ter advisering 
 a.Actieplan sociale veiligheidTer advisering (De Jong)
 b.Marketing- en communicatieplanTer advisering (De Mul)
4 Verdieping en discussie 
 a.Vervoer in de haarvatenVoorzitter
 b.HaltetaxiDe Kort
5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a.  
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Sluiting