• Vergadering 26 september 2017

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 26 september 2017 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
 b.Introductie Ron de Kort (opvolger Rob Koedam namens ZVVK)Vaststellen
 c.Verslag besloten overleg d.d. 18 april 2017Vaststellen
2 Verslagen 
 a.Verslag vergadering d.d. 18 april 2017 (alleen naar aanleiding van voor zover het niet terugkomt op de agenda en actiepunten nalopen)Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan Connexxion over aanpassing kaartsoortenTer kennisneming
 b.Advies aan Connexxion over compensatie lijn 42Ter kennisneming
 c.Brief aan de heer VermuntTer kennisneming
4 Stukken ter advisering 
 a.Vervoerplan en dienstregeling 2018, met advies werkgroep
Dienstregeling OPOV
Ter advisering
 b.Voorstel wijziging lijn 19Ter advisering
 c.Inventarisatie toegankelijkheid halten en websiteTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Evaluatie toeristennet 2017Ter kennisneming
 b.Klachtenrapportage 1e kwartaal 2017Ter kennisneming
 c.Klachtenrapportage OV loket, 1e kwartaal 2017Ter kennisneming
 d.Overzicht reizigers per spoor en vragen aansluitgarantie trein-busTer kennisneming
 e.Richtlijn bus op de vluchtstrookTer kennisneming
 f.Advies cashloos betalen en kaartsoorten voor toeristenTer kennisneming
 g.Enquête haltetaxi; mondelinge toelichting stand van zakenTer kennisneming
 h.Terugkoppeling bezoek ROBTer kennisneming
 i.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 Sluiting