• Vergadering 18 april 2017

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 18 april 2017 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
 b.Verslag besloten overleg d.d. 7 februari 2017Vaststellen
 c.Verslag besloten overleg d.d. 23 februari 2017Vaststellen
2 Verslagen 
 a.Verslag vergadering d.d. 7 februari 2017Vaststellen
 b.Verslag vergadering d.d 23 februari 2017Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan Connexxion over toeristenvervoer 2017 inclusief vraag Zomerdienstregeling: Wie gaat wat doen, als er in de meivakantie de zomerdienstreg. ingaat, nog de borden staan van de zonnetrein met ook de oude dienstregeling van 42 er nog opTer kennisneming
 b.Klacht dhr. J. Vermunt over ConnexxionTer kennisneming
4 Stukken ter advisering 
 a.Concept haalbaarheidsonderzoek bikesharing: toelichting door Reinder de JongTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Concept hoofdlijnen vervoerplan incl. vragen lijn 42Ter kennisneming
 b.Klachtenrapportage 4e kwartaal 2016Ter kennisneming
 c.Klantenbarometer 2016Ter kennisneming
 d.Rapportage OV loket klachten 4e kwartaal 2016Ter kennisneming
 e.Korte presentatie StappOver; testen appTer kennisneming
 f.Update aansluitgarantie in ZeelandTer kennisneming
 g.Rapportage OV loket klachten jaar 2016Ter discussie
 h.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen