• Vergadering 7 juni 2016

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 7 juni 2016 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen: 
  Aanleveren ideeën/voorstellen diverse acties
 
 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 19 april 2016Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan Connexxion over dienstregeling lijn 50Ter informatie
 b.Advies aan gemeente Schouwen-Duiveland over Transferium RenesseTer informatie
 c.Advies aan Zeeuwse Buurtbusverenigingen over tarief buurtbuskaartjeTer informatie
 d.Advies aan gedeputeerde Van der Maas over dienstregeling spoor 2017Ter informatie
 e.Nota van Beantwoording zienswijzen Mobiliteitsplan ZeelandTer informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Concept vervoerplanTer advisering
 b.Concept advies WMOTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Wijziging instaptarief lijnen 19 en 395Ter discussie
 b.OV loket: kwartaalrapportage 1e kwartaal 2016Ter kennisneming
 c.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
 d.Project Beleef de Deltaroute; uitleg door RijkswaterstaatTer discussie
 e.Stand van zaken NS (verslag-23-05-16) en hoe nu verderTer discussie
 f.Gevolgen nieuwe NS dienstregeling voor busvervoer (mondeling)Ter kennisneming
 g.Gevolgen werkzaamheden sluizen Terneuzen voor OV (mondeling)Ter kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen