• Vergadering 25 oktober 2016

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 25 oktober 2016 om 13.15 uur

Agenda punt
 
 Omschrijving
 
Voorstel
 
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
  Voorstel begroting 2017
Voorstel vergadering 15 december combineren met symposium
Vaststellen
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 13 september 2016Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan GS over product- en tarievenplanTer informatie
 b.Advies over vervoerplanTer informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Presentatie over toekomst Westerscheldeferry door Steven Meerburg (provincie)Ter kennisneming
 b.Dienstregeling Westerscheldeferry 2017Ter adivsering
 c.Concept voorzieningenniveau op haltesTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Flixbus (mondeling)Ter discussie
 b.Toekomstvisie OV 2040 (mondeling)Ter discussie
 c.Bezuinigingen op OV en OV-gerelateerde zaken (mondeling)Ter kennisneming
 d.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen