• Vergadering 23 februari 2016

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 23 februari 2016 om 13.15 uur

Agenda punt
 
 Omschrijving
 
Voorstel
 
  Synthese SWOT-analyses Ter discussie
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen: F. Godthelp 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 15 december 2015Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a. Ter informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Concept ConcessiemanagementplanTer advisering
 b.Concept MobiliteitsplanTer advisering
 c.Concept Toeristenvervoer 2016Ter adivsering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Discussie over mogelijkheden voortzetten WesterscheldeferryTer discussie
 b.Kwartaalrapportage OV loket 4e kwartaal 2015Ter kennisneming
 c.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen