• Vergadering 19 april 2016

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 19 april 2016 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: Rob Koedam 
  Fini de Paauw vervangt voorlopig Fred Godthelp 
  Overleg vervolg SWOT-analyse (verslag bijgevoegd)
Verdeling leden over overleggen (bijgevoegd)
 
Discussie
Vaststellen
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 23 februari 2016Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan Connexxion over dienstregeleing buurtbus 507Ter informatie
 b.Advies aan GS over MobiliteitsplanTer informatie
 c.Advies aan GS over ConcessiemanagementplanTer informatie
 d.Advies aan Connexxion over Toeristenvervoer 2016Ter informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Concept dienstregeling Transferium RenesseTer advisering
 b.Aangepaste dienstregeling lijn 50 i.v.m. wegwerkzaamhedenTer advisering
 c.Concept advies WMOTer adivsering
 d.Verlenging ontheffing EECV Shuttle 23 van Scharendijke naar Rotterdam Europoort tot 31 oktober 2019Ter advisering
 e.Aanvraag ontheffing Meinfernbus/flixbus traject Domburg-Westkapelle-Zouteland-Vlissingen-Middelburg-Goes-Breda-Tilburg-Eindhoven-Venlo-rijksgrensTer adviseringr
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Verzoek Zeeuwse Buurtbusvereniging herzien tarief buurtbuskaartjeTer discussie
 b.Klantenbarometer 2015Ter kennisneming
 c.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen