• Vergadering 13 september 2016

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 13 september 2016 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen: 
  Aanleveren ideeën/voorstellen diverse acties
Mededeling inzake budget 2016
 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 7 juni 2016Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan GS over afwijken van PvETer informatie
 b.Advies concept dienstregelingTer informatie
 c.Advies WMOTer informatie
 d.GS besluit Knelpuntennota openbaar vervoerTer informatie
 e.GS besluit Invulling concessiebeheer busvervoerTer informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Concept tarieven- en productenplan; inclusief verzoek ROVER inzake 2-eurokaartjeTer advisering
 b.Concept vervoerplan/dienstregelingTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
 a.Jaarverslag 2015 Reizigersoverleg BrabantTer kennisneming
 b.OV loket: kwartaalrapportage 2e kwartaal 2016Ter kennisneming
 c.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
 d.Opmerkingen over zonnetreinTer discussie
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen