• Vergadering 13 december 2016

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 13 september 2016 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededelingen
 
 
 a.Afmeldingen: 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 25 oktober 2016Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan GS over minimumniveau haltevoorzieningenTer informatie
 b.Advies over dienstregeling WesterscheldeferryTer informatie
 c.Advies over tariefstelling WesterscheldeferryTer informatie
 d.Antwoord GS op advies tariefplan 2017Ter informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Presentatie over Marketing- en Communicatieplan door S. Homminga (Connexxion)Ter advisering
 b.Presentatie evaluatie Ticketbox door W. Koevermans (Connexxion)Ter adivsering
 c.Presentatie Evaluatie busconcessie en haltetaxi door F. van Langevelde (provincie) 
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
 a.Concept haalbaarheidsonderzoek bikesharing; toelichting door Reinder de JongTer discussie
 b.Kwartaalrapportage OV loket 3e kwartaal 2016Ter informatie
 c.Klachtenafdeling 3e kwartaal 2016Ter kennisneming
 d.Overzicht adviezen en reactiesTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen