• Vergadering 8 september 2015

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 24 februari 2015 om 13.15 uur

Agenda punt
 
 Omschrijving
 
Voorstel
 
1 Opening en mededeling 
 a.Afmeldingen: F. Godthelp 
 b.Gezondheidstoestand Fred Godthelp 
 c.Na vertrek Herman Bouma geen deelname ANWB meer aan het OPOV 
 d.Stichting het Klaverblad bestaat vanaf 1 januari 2016 niet meer; eventueel vertegenwoordiger namens het nieuwe samenwerkings-verband vrijwilligersorganisaties in oprichting 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 12 mei 2015Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Dienstregeling NS 2017 en 2018Ter informatie
 b.Terugkoppeling verloop zomerprogramma ConnexxionMondeling, ter informatie
 c.Advies aan Connexxion inzake dienstregeling 30 augustusTer informatie
 d.Advies aan Connexxion inzake schrappen lijn 185Ter informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Verslag overleg ProRail en NS met vertegenwoordigers besturen ROL, ROB en OPOV d.d. 20 mei 2015Ter goedkeuring
 b.Voortgangsrapportage openbaar vervoer, 4e kwartaal 2014Ter kennisneming
 c.Stand van zaken contractonderhandelingen SSZ met ConnexxionTer advisering
 d.Concept tarievenplanTer advisering
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming
 
 
 a.Beschrijving uitkomsten QuickScan reistijdverkortingTer discussie; eventueel advies
 b.Kwaliteitsonderzoek Scholierenvervoer Zeeland 2014-2015Ter kennisneming
 c.Wijzigingen in het verkeersbeeld na de openstelling van de kanaaltunnel bij SluiskilTer kennisneming
 d.Kwartaalrapportage OV loket 2e kwartaalTer kennisneming
 e.Coalitieprogramma, onderdeel openbaar vervoerTer kennisneming/discussie
 f.Buurtbussen: toelichting diverse zakenTer kennisneming
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 SluitingTer kennisneming