• Vergadering 3 november 2015

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 03 november 2015 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededeling 
 a.Afmeldingen: F. Godthelp 
 b.Gezondheidstoestand Fred Godthelp 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 8 september 2015Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Advies aan Connexxion inzake tariefplanTer informatie
 b.Antwoord Connexxion op advies tariefplanTer informatie
 c.Vervoer voor elkaar: rapport Onderzoek positie vrijwilligers binnen het openbaar vervoerTer informatie
4 Stukken ter advisering 
 a.Dienstregeling Westerscheldeferry 2016Ter advisering
 b.Voorstel vergaderdata 2016Ter goedkeuring
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
 a.Haltetaxi; vermelding op 9292; stand van zaken, gebruik en kosten, verschillen per regio; haltes binnen steden; hoe ontwikkelt het gebruik zich?Vragen
 b.Buurtbus 507; stadstarievenTer kennisneming
 c.Terugkoppeling verloop zomerprogramma ConnexxionTer kennisneming
 d.Overzicht adviezen/reacties oktober 2015Ter kennisneming
 e.NS: verslag overleg ROCOV’s-NS 21 oktober: dalende vervoerscijfers; veranderingen in 2017; reactie op ideeën Lex Boersma (wil IC terug)Ter discussie
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 SluitingTer kennisneming