• Vergadering 27 januari 2015

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 27 januari 2015 om 13.30 uur

Agenda Punt
 
 Omschrijving
 
Voorstel
 
1 Openingen en mededelingen
 
 
 a.Bericht van verhindering: 
2 Verslagen
 
 
  Verslagen vergadering d.d. 2 december 2014Vaststellen
3. Ingekomen/verzonden stukken ter informatie
 
 
 a.Brief aan gemeente Middelburg met verzoek open houden Stationsbrug voor busverkeerTer kennisneming
 b.Advies aan GS inzake vervoerplanTer kennisneming
 c.Advies aan GS inzake haltetaxiTer kennisneming
4 Stukken ter advisering
 
 
 a.Presentatie marketing en communicatie door ConnexxionTer kennisneming
 b.Producten en tarievenBehandelen
 c.Dienstregeling 1 maart 2015 (aan de hand van verslag werkgroep)Behandelen
 d.Uitwerking haltetaxi (concept kaarten)Behandelen
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 SluitingTer kennisneming
  •