• Vergadering 24 februari 2015

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 24 februari 2015 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededeling 
 a.Voorstellen nieuwe voorzitter Marco van Dorst 
 b.Bericht van verhindering: 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 27 januari 2015Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Brief aan gemeente Schouwen-Duiveland inzake CalandwegTer kennisneming
 b.Advies aan GS inzake tarieven en productenTer kennisneming
 c.Advies aan GS inzake haltetaxiTer kennisneming
 d.Advies aan GS inzake dienstregelingTer kennisneming
4 Stukken ter advisering 
 a.Nota met knelpunten nieuwe concessieBehandelen
 b.Wensen spoor 2016 en 2017 (mondeling) ter voorbereiding op bijeenkomst op 5 maart met ROCOV’s Brabant en Limburg en NSBehandelen
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 SluitingTer kennisneming