• Vergadering 21 april 2015

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 21 april 2015 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededeling 
 a.Bericht van verhindering: 
 b.Voorstel instellen discussieplatform 
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 24 februari 2015Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.Antwoord gemeente Schouwen-Duiveland over CalandwegTer kennisneming
 b.Antwoord provincie op adviezen over haltetaxi, producten- en tarievenplan en vervoerplanTer kennisneming
 c.Antwoord gemeente Middelburg over StationsbrugTer kennisneming
4 Stukken ter advisering 
 a.Hoofdlijnennotitie wijziging dienstregeling per 31 augustus 2015Behandelen
 b.Implementatie halteplanBehandelen
 c.Concept dienstregeling Transferium RenesseBehandelen
 d.Voorstel tarief zomerbus op WalcherenBehandelen
 e.Toelichting op stand van zaken haltetaxi (F. van Langevelde)Ter kennisneming
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
 a.Voorstel lijn 133 door te koppelen naar Rotterdam nu Connexxion aanbesteding GO/HW heeft gewonnenTer discussie
 b.Ov-Klantenbarometer (landelijk, Zeeland en Sociale Veiligheid) 
 c.Nota Rover ‘wat als er geen bus meer komt’Ter kennisneming
 d.Voorstel toezenden brief aan coördinatoren buurtbusvereniging met voorstel nieuwe voorzitter en leden en korte taakomschrijving en contactgegevensTer discussie
6 RolagendaTer aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 SluitingTer kennisneming