• Vergadering 12 mei 2015

Agenda

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 13.15 uur

Agenda punt OmschrijvingVoorstel
1 Opening en mededeling 
 a.  
 b.  
2 Verslagen 
  Verslag vergadering d.d. 21 april 2015Vaststellen
3 Ingekomen/verzonden stukken ter informatie 
 a.  
 b.  
 c.  
4 Stukken ter advisering 
 a.Concept dienstregeling per 30 augustus 2015 (wordt nagezonden)Ter behandeling
 b.  
 c.  
 d.  
 e.  
5 Vragen/discussie/zaken ter kennisneming 
 a.  
 b.  
 c.  
 d.  
6  Ter aanvulling/bespreking
7 Rondvraag/mededelingen 
8 SluitingTer kennisneming