• Vergadering 15 december 2020

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op Dinsdag 15 december 2020, aanvang 13.00 uur via GoToMeeting

TijdAgenda PuntOmschrijvingVoorstel
13.001Opening en mededelingen 
  a.Afmeldingen:
Mededelingen: Leen Maas
 
13.102Actiepunten 
  a.Actiepuntenlijst 22 september 2020Vaststellen
 3Stukken ter advisering 
13.15 a.Vervoerplan 2021Adviseren
13.35b.Marketingsplan Connexxion 2021Adviseren
13.55c.Sociaal Veiligheidsplan Connexxion 2021Adviseren
14.15d.Richtingennotitie Slimme Mobiliteit 
 4Verdieping en discussie 
14.35 a.Presentatie OV beheertool (Fred Witteveen)Ter kennisneming
14.50 b.Stand van zaken overleg onderhandelingen op landelijk niveau en overleg Connexxion-provincie over DR 2021 (mondeling)Ter kennisneming
 5Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
15.00 a.Advies tariefvoorstel 2021 met antwoord Connexxion (bijlagen Ac en Aca) op verzoek de heer De Kort 
15.15 6Rolagenda 
15.30 7Rondvraag en sluiting