• Vergadering 18 februari

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op dinsdag 18 februari. Aanvang 13.15 uur

TijdnrOmschrijvingVoorstel
13:15Opening en mededelingen 
 a.Afmeldingen: 
Mededeling:
 
  2Actiepunten 
 13:25a.Actiepuntenlijst 17 december 2019Vaststellen
  3Stukken ter advisering 
 13:30a.Voorstel inzet materieel provincie ZeelandAdviseren
 13:45b.Voorstel toeristenlijnen 50 en 814Adviseren
 Verdieping en discussie 
 14:00a.Presentatie en uitleg over Opgave Slimme Mobiliteit en de nieuwe concessie (Maurice Buuron)Kennis nemen
 14:30 b,Presentatie OV beheertool (Fred Witteveen)Kennis nemen
14:45c.Cijfers haltetaxi en buurtbussen (op verzoek voorzitter)Kennis nemen
  5 Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
15:00a.Doorlopen lijst adviezenDiscussie
15:15 6RolagendaTer kennisneming
15:20 7Rondvraag en sluiting openbare deel vergadering. 
15:30 Besloten deel: brainstorm leden over voorwaarden en eisen nieuwe concessie openbaar vervoerDiscussie
16:30 Sluiting