• 2023

Alle vergaderingen vinden op donderdagen plaats vanaf 9.45 uur in de Abdij te Middelburg:

Voor bijwonen van een vergadering van het OPOV dient men zich vooraf aan te melden via reizigersoverleg@zeeland.nl