• Vergadering 6 april 2022

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op woensdag 6 april 2022, aanvang 9.30 uur

TijdAgenda puntOmschrijvingVoorstel
09.301Opening en mededelingen                                                                    
 a.Afmeldingen: 
Mededelingen:
 
09.402Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 9 februari 2022Vaststellen
09.453Stukken ter advisering 
 a.Stand van zaken aanbesteding en PvE nieuwe concessieAdviseren
 10.15b.Uitleg pilot MOVEAdviseren
10.30c.Concept Sociaal Veiligheidsplan 2022Adviseren
10.50d.Presentatie Marketing- en Communicatie 2022Adviseren
11.10e.Wensenlijst werkgroep dienstregeling DR 2023Adviseren
11.304Verdieping en discussie 
 a.Rol OPOV in promotiecampagne werven nieuwe reizigers (nieuwe concessie): OPOV als denktank of als adviseur of beiden (bijlage Bg).Discussie
11.455Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a. OV Klantenbarometer Connexxion en Westerscheldeferry (bijlagen Bd en Be.) Kennis nemen van
12.006Rolagenda 
12.157Rondvraag en sluiting