• Vergadering 28 juni 2021

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op maandag 26 juni 2021, aanvang 13.00 uur via Teams.

TijdAgenda puntOmschrijvingVoorstel
13.001Opening en mededelingen                                                                    
 a.Afmeldingen: 
Mededelingen:
 
13.102Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 22 juni 2021Vaststellen
13.153Stukken ter advisering 
 a.Presentatie plannen busstation WesterscheldeferryAdviseren
 b. Adviseren
15.004Verdieping en discussie 
 a. Discussie/adviseren
15.005Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a.  
15.056Rolagenda 
15.107Rondvraag                                                        
15.208Sluiting