• Vergadering 21 september 2023

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op donderdag 21 september 2023, aanvang 9.45 uur

TijdAgenda puntOmschrijvingVoorstel
09.451Opening en mededelingen                                                                    
 a.

Afmeldingen: R. de Kort (ZVKK), F. De Paauw (PCG)

Mededelingen:
Overleg met OV bureau Groningen/Drenthe op 26 september vanaf 13.00 - 15.00 uur in de abdij, via Teams.
Vergadering OPOV 23 november is van 13.00-17.00 uur.
Hélène Middelkoop heeft een andere functie aanvaard.
Wim Jansen is door GS per 1 januari 2024 als opvolger van Renaldo de Mul benoemd.

 
10.002Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 8 juni 2023Vaststellen
 3Stukken ter advisering 
10.10a.Tariefplan Connexxion 2024Adviseren
10.30 b.Tariefplan Westerscheldeferry 2024Adviseren
10.50c. Voorstel ZE boten WesterscheldeferryAdviseren
11.104Verdieping en discussie 
 a.Presentatie aanbesteding, fijnmazig vervoer en MCZTer kennisneming
11.405Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a.  
11.506Rolagenda 
12.007Gedeputeerde Harry van der Maas sluit aan tijdens de lunch om van gedachten te wisselen n.a.v. de presentatie 
13.008Presentatie Communicatiestrategie RMS 
13.309Rondvraag en sluiting