• Vergadering 21 september 2021

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op Dinsdag 21 september 2021, aanvang 13.00 uur

TijdAgenda puntOmschrijvingVoorstel
13.001Opening en mededelingen                                                                    
 a.Afmeldingen: W. Koevermans
Mededelingen:
 
13.102Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 26 juni 2021Vaststellen
13.153Stukken ter advisering 
 a.Concept tariefplan 2022 ConnexxionAdviseren
 b.Concept dienstregeling 2022 met advies werkgroep 
13.454Verdieping en discussie 
 a.Presentatie OV beheertoolDiscussie/adviseren
14.305Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a. Gebruik bussen in weekend en oplossing probleem reiziger bij volle bus 
14.456Rolagenda en voorstel vergaderdata 2022 
15.007Rondvraag en sluiting