• Vergadering 16 november 2021

Voor de vergadering van het Overlegplatform Openbaar Vervoer te houden op Dinsdag 16 november 2021, aanvang 13.00 uur

TijdAgenda puntOmschrijvingVoorstel
13.00 Lunch in het waterschapskantoor, kamer 1.16 
13.301Opening en mededelingen                                                                    
 a.Afmeldingen: M. Lootens
Mededelingen:
 
13.402Actiepunten 
 a.Actiepuntenlijst 21 september 2021Vaststellen
13.453Stukken ter advisering 
 a.-Adviseren
15.004Verdieping en discussie 
 a.Passagiers zomerperiode WesterscheldeferryDiscussie/adviseren
 b.Onderzoek wensen en behoeften beleving WSF 
 c.Missie, visies, ambities en speerpunten WSF 
15.155Stukken ter kennisneming op verzoek leden 
 a.  
15.206Rolagenda 
15.307Rondvraag en sluiting