• Rolagenda

Thu
11
Feb
2021
Vergadering 11 februari 2021
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

- Stand van zaken Transitieprogramma

Tue
18
May
2021
Vergadering 18 mei 2021
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

 • Toeristennet
 • Voorstel dienstregeling na 1 juli 2021

Onderwerpen ter kennisneming

 • Klachtenafhandeling 4e kwartaal 2020
 • Klachtenafhandeling 1e kwartaal 2021
Tue
15
Jun
2021
Vergadering 15 juni 2021
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

- Vervoerplan Connexxion 2022
- Vervoerplan WSF 2022

Mon
28
Jun
2021
Vergadering 28 juni 2021
13:00 Teams

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

 • Presentatie plannen busstation Westerscheldeferry
Tue
21
Sep
2021
Vergadering 21 september 2021
13:15 Teams

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

 • Concept tariefplan 2022 Connexxion
 • Concept dienstregeling 2022 met advies werkgroep

Onderwerpen ter kennisneming

 • Klachtenafhandeling 2e kwartaal 2021
 • Gebruik bussen in weekend en oplossing probleem reiziger bij volle bus
Tue
16
Nov
2021
Vergadering 16 november 2021
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter verdieping en discussie

 • Passagiers zomerperiode Westerscheldeferry
 • Onderzoek wensen en behoeften beleving WSF
 • Missie, visies, ambities en speerpunten WSF
Wed
09
Feb
2022
Vergadering 9 februari 2022
09:30 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

 • Uitgangspunten vervoerplan 2022
 • Marketingplan 2022
 • Sociaal Veiligheidsplan 2022

Ter bespreking

 • Advies regionale mobiliteitsstrategie; weinig gebruik deelauto's
 • Stand van zaken transitieplan

Onderwerpen ter kennisneming

 • Klachtenafhandeling 3e en 4e kwartaal
 • Aantallen buurtbussen
 • Aantallen haltetaxi
Wed
06
Apr
2022
Vergadering 6 april 2022
09:30 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

 • Toeristennet
Wed
15
Jun
2022
Vergadering 15 juni 2022
09:30 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

 • Vervoerplan 2023 Connexxion
 • Vervoerplan 2023 WSF

Onderwerpen ter kennisneming

 • Klachtenafhandeling 1e kwartaal
Wed
21
Sep
2022
Vergadering 21 september 2022
09:30 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering

 • Tariefplan 2023 Connexxion
 • Tariefplan 2023 WSF

Onderwerpen ter kennisneming

 • Klachtenafhandeling 2e kwartaal