• Rolagenda
Tue
17
Dec
2019
Vergadering 17 december
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:
- Concept Sociaal Veiligheidsplan
- Rapport Vervoersarmoede in Zeeland (Gerda Spaander)

Tue
18
Feb
2020
vergadering 18 februari 2020
13:15 Abdij Middelburg

De agenda voor deze vergadering:

presentatie opgave slimme mobiliteit
presentatie OV beheertool
ontheffing PvE gebruik bussen
voorstel deel toeristennet