• Rolagenda

Tue
23
Jun
2020
Vergadering 23 juni 2020
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering
- Vervoerplan op hoofdlijnen Cxx en WSF
- Aangepaste dienstregeling Schouwen

Discussiepunten
- Rapport doelgroepenvervoer
- Rapport openbaar vervoer in 2018
- Lijst adviezen

Onderwerpen ter kennisneming
- Klachtenafhandeling 1e kwartaal 2020

Tue
22
Sep
2020
Vergadering 22 september 2020
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering
- Vervoerplan en dienstregeling
- Tarieven en producten 2021 CXX
- Tarieven en dienstregeling 2021 WSF

Onderwerpen ter kennisneming
- Klachtenafhandeling 2e kwartaal 2020

Tue
17
Nov
2020
Vergadering 17 november 2020
13:15 Provinciehuis, Abdij Middelburg

De rolagenda voor deze vergadering betreft:

Onderwerpen ter advisering
- Communicatie- en marketingplan 2021
- Actieplan sociale veiligheid 2021

Onderwerpen ter kennisneming
- Klachtenafhandeling 3e kwartaal 2020
- Buurtbusaantallen
- Haltetaxi aantallen